حسین وفادار

با سلام

بازدیدکنندگان گرامی ضمن تشکر از اینکه از سایت تخصصی خط گرم شرکت گرم نیرو دیدن می فرمایید ، می خواستم کمی ازوقتتان را برای معرفی وارائه کوتاهی از بیوگرافی خودم بگیرم.

اینجانب حسین وفادار راد در تاریخ ۶۴/۷/۲۴  به عنوان کارگر گروه خط گرم و به صورت روزمزد در شرکت برق منطقه ای خراسان مشغول بکار شدم که پس ازگذشت حدود یک سال به علت جدیت و پیشرفت درعملیات خط گرم اوّلین قرارداد کارمعین خود را امضاء نمودم ، پس از استخدام در اوّلین دوره آموزشی خط گرم که توسط شرکت برق منطقه ای خراسان در تاریخ ۶۵/۱۱/۲۵  به مدت ۱۲ هفته و با همراهی استاد خط گرم آقای محمد نعمت زاده برگزار گردید ، شرکت نموده و با موفقیّت به اتمام رساندم وتا مورخ ۷۱/۹/۲۲  به عنوان سیمبان خط گرم در گروه خط گرم انجام وظیفه نمودم ، از تاریخ ۷۱/۹/۲۲ به عنوان تکنسین وسرپرست گروه خط گرم منصوب شده و تا ۷۶/۳/۲۴ با این عنوان انجام وظیفه نمودم و از مورخ ۷۶/۳/۲۴ به عنوان مسئول تعمیرات و نگهداری شبکه هوایی ۲۰ کیلوولت در اداره خدمات فنی ۲۰کیلوولت منصوب شدم و از تاریخ ۸۰/۷/۲۲ با اخذ وارائه مدرک کارشناسی وهمچنین موفقیّت درآزمون تغییر وضعیّت به سمت رئیس اداره تعمیرات ونگهداری شبکه ۲۰کیلوولت منصوب گردیم. لازم به توضیح می دانم من هدفم را ترویج خط گرم در سطح شرکت خودم(توزیع برق مشهد مقدس) قرار داده وبا تمام توان در این جهت کار کرده ام که پس از تلاش فراوان وپشتیبانی مدیران محترم شرکت بالاخره به این هدف رسیدم واکنون که به افتخار بازنشستگی نائل شده ام با تأسیس شرکت گرم نیرو هدفم را ترویج خط گرم درسطح تمام شرکت های توزیع برق ایران قرار داده ام و امیدوارم با تلاش وتوکل به خداوند متعال وپشتیبانی مدیران محترم این شرکت ها بتوانیم هنر وتخصص خط گرم را به نسل آینده آموزش داده ، به طوری که شعار استراتژیک (وقفه خواسته خداحافظ) سرلوحه شرکت های توزیع برق در ایران اسلامی قرار گیرد.

آخرین فعالیت‌ها در شرکت توزیع برق مشهد

۱-از سال ۸۶ لغایت سال ۹۴ با سمت رئیس اداره نگهداری و تعمیرات شبکه های هوایی و زمینی ، کلیه آموزش های خط گرم فشار متوسط در شرکت توزیع برق مشهد توسط مدرسین مجرب آقایان مهندس عظیمیان و نعمت زاده برنامه ریزی و نظارت گردید.

۲ – جهت کتاب های خط گرم از عملیات های مختلف و ابزارهای خط گرم عکس برداری و در تدوین آنها همکاری گردید.

۳- پیگیری و تهیه لوازم و تجهیزات خط گرم فرمان از نزدیک بطوری که سامانه خط گرم شرکت توزیع برق مشهد فعال شده و بصورت توانمند مشغول کار شده است.

۴- در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۶ لغایت ۹۴/۱۲/۲۸  برگزاری آخرین دوره فن ورز نصب پایه به روش خط گرم به مدت ۱۷۸ ساعت جهت ۱۸ نفر از پرسنل خدمات فنی ۲۰ کیلوولت شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد انجام گردید.

۵- بررسی و تحقیق در مورد روش های اجرایی خط گرم فرمان از نزدیک بصورتی توسط ضعیف ترین پرسنل و کاملا ایمن قابل اجرا باشد.

فعالیت های بعد از بازنشستگی

۱ – در تاریخ ۹۵/۱/۲۴ شرکت گرم نیروی آفاق شرق رو با شماره ثبت ۵۷۸۸۸ با همکاری تعدادی از همکاران بازنشسته برای خدمت در جهت راه اندازی گروه های خط گرم و آموزش پرسنل به ثبت رساندم.

۲- در تاریخ ۹۵/۱/۳۰ لغایت ۹۵/۲/۲۹ دوره فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه نزدیک بهمدت ۲۰۰ ساعت جهت ۱۶ نفر از پرسنل خدمات فنی ۲۰کیلوولت شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر برگزار گردید.

۳- در تاریخ ۹۵/۳/۱۶ لغایت ۹۵/۴/۱۵ دوره فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه نزدیک به مدت ۲۰۰ ساعت جهت ۱۲ نفر از پرسنل خدمات فنی ۲۰ کیلوولت شرکت توزیع برق استان خراسان جنوبی برگزار گردید.

۴- در تاریخ ۹۶/۴/۱۰ لغایت ۹۶/۵/۹ دوره فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه نزدیک به مدت ۲۰۰ ساعت جهت ۱۵ نفر از پرسنل پیمانکار شرکت توزیع برق استان یزد برگزار گردید.

۵- در تاریخ ۹۶/۷/۱۷ لغایت ۹۶/۸/۱۷ دوره فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه نزدیک به مدت ۲۰۰ ساعت جهت ۲۲ نفر پرسنل امور نت شرکت توزیع برق اهواز از برگزارگردید.

۶- در تاریخ ۹۶/۹/۱۱ لغایت ۹۶/۱۰/۱۲ دوره فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه نزدیک به مدت ۲۰۰ ساعت جهت ۱۹ نفر از پرسنل خدمات فنی ۲۰ کیلوولت شرکت توزیع برق استان خراسان جنوبی برگزار گردید.

۷- در تاریخ ۹۶/۱۱/۵ دوره یک روزه آشنایی و کاربرد دستگاه لودبوستر جهت پرسنل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان برگزار گردید.

۸- در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۰ اولین قرارداد با شرکت توزیع برق اهواز با عنوان خدمات مشاوره فنی جهت راه اندازی و هدایت امور نگهداری و تعمیرات فشار متوسط به مدت پنج ماه منعقد گردید.

۹- در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۳ لغایت ۹۶/۱۲/۱۹ دوره فن ورز نصب پایه به روش خط گرم به مدت ۱۷۸ ساعت جهت ۲۸ نفر پرسنل امور نت شرکت توزیع برق اهواز از برگزارگردید.

۱۰- در تاریخ ۹۷/۱/۲۶ لغایت ۹۷/۲/۲۳ دوره فن ورز نصب پایه به روش خط گرم به مدت ۱۷۸ ساعت جهت ۲۵ نفر از پیمانکاران و پرسنل خدمات فنی۲۰کیلوولت شرکت توزیع برق استان یزد برگزار گردید.

۱۱- در تاریخ ۹۷/۵/۲۷ دومین قرارداد با شرکت توزیع برق اهواز با عنوان خدمات مشاوره فنی جهت راه اندازی و هدایت امور نگهداری و تعمیرات فشار متوسط به مدت هفت ماه منعقد گردید.

۱۲- در تاریخ ۹۷/۸/۲۱ لغایت ۹۷/۹/۲۲ دوره فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه نزدیک به مدت ۲۰۰ ساعت جهت ۲۵ نفر پرسنل امور نگهداری و تعمیرات شبکه های فشارمتوسط شرکت توزیع برق اهواز از برگزار گردید.

۱۳- در تاریخ ۹۸/۳/۲۶ لغایت ۹۸/۳/۲۸ دوره آشنایی با خط گرم تکمیلی به مدت ۲۴ ساعت ویژه کارشناسان و ناظرین خط گرم جهت ۲۳ نفر از پرسنل شرکت توزیع برق استان گلستان برگزار گردید.

۱۴ –در تاریخ ۹۸/۷/۲۱ لغایت ۹۸/۸/۲۵ دوره فن ورز نصب پایه به روش خط گرم به مدت ۱۷۸ ساعت جهت ۳۰ نفر پرسنل امور نگهداری و تعمیرات شبکه های فشارمتوسط شرکت توزیع برق اهواز برگزار گردید.

رزومه کاری و سوابق

[robo-gallery id=”243″]